Om Bion

Det går nu bra att betala med både kort och Swish på bion!

“Hyr en bio”
För barnkalas, kick off mm. Ta kontakt med Annelie 070-635 25 81 för info och priser.

“Köp en stol”
Din företagslogga på en biostol. 2000kr + moms. Ring Annelie 070-635 25 81 för info.

Ledsagarregeln
Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.

Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.

Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

Mer information finns på Statens medieråd.

Kontakt
Bion i Tännäs/ Tännäs Filmgrupp
Bygatan 25
840 94 Tännäs

Infotel. 070-635 25 81

OBS! Biljetter måste hämtas ut 30min innan föreställningen börjar.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram